Còrnies irregulars

Una còrnia normal té una superfície pràcticament esfèrica. Utilitzant una comparació, seria com una pilota de bàsquet. Ara imagina’t que podem deformar la pilota i modificar la seva forma regular: qualsevol superfície resultant, excepte la semblant a una pilota de futbol americà (astigmatisme), seria considerada una superfície irregular.

Ens enfrontem a casos que requereixen una formació específica i un equipament sofisticat. Patologies com el queratocon o la degeneració marginal pel·lúcida i còrnies posttraumàtiques o trasplantades, ens plantegen un dels reptes més complexos en l’adaptació de lents de contacte. En aquests casos la visió, fins i tot amb la millor graduació possible en ulleres, rarament arriba a ser bona ja que les irregularitats de la còrnia generen una distorsió molt alta.

L’adaptació de lentilles permeables al gas (GP o semirígides) ens permet obtenir una millora en la visió que, en la majoria dels casos, supera qualsevol altre mètode de correcció. La capa de llàgrima que queda entre la lentilla i la còrnia emplena totes les irregularitats de la superfície corneal i genera una nova corba homogènia que elimina les distorsions i no deforma les imatges.

Els nostres optometristes seleccionen la lent adequada atenent als resultats d’un exhaustiu examen visual i de la imprescindible topografia corneal. La possibilitat de portar a terme simulacions informàtiques fa que aquest tipus d’adaptacions siguin més ràpides i menys costoses que fa uns anys, ja que les lentilles es fabriquen amb absoluta precisió i exclusivament per a cada pacient.

La nostra major motivació és la satisfacció dels nostres clients quan recuperen la qualitat de vida perduda per una visió distorsionada del seu món.