Silvana Calderaro

Optometrista pediàtrica. Apassionada per ajudar als petits a veure el món en gran.

“Som una petita família. Treballem tots molt a gust i això és el que ens agrada transmetre. Les ganes i la passió que hi posem, dia a dia, fan que els reptes siguin possibles d’assolir. Com a optometrista especialitzada en optometria pediàtrica m’agrada tenir cura de la salut visual dels més petits i assegurar-me que tots tinguin la millor visió.

Vull pensar que els nostres petits clients surten de l’òptica veient el món una mica millor’’.