Tonometria

Consisteix en la determinació de la pressió interior de l’ull i és fonamental en la detecció precoç del glaucoma. El glaucoma és una malaltia ocular que provoca un dany progressiu del nervi òptic, la part de l’ull que transmet les imatges al cervell.

La meitat dels pacients amb glaucoma no sap que en té perquè generalment no produeix símptomes evidents, com dolor o pèrdua brusca de visió, i en la majoria dels casos, l’afectat no és conscient que pateix glaucoma fins que ha perdut gran part del camp visual. La malaltia multiplica per quatre el risc de caigudes i suposa un greu perill per a la conducció.

La tonometria ens permet detectar la sospita, però per si sola no és suficient per determinar que un pacient té glaucoma. S’ha de complementar amb un estudi del fons d’ull (retinografia) i un camp visual (campimetria).

Els factors de risc són:

  • Edat (majors de 60 anys).
  • Antecedents familiars de glaucoma.
  • Hipertensió ocular.
  • Miopia o hipermetropia alta.
  • Traumatismes oculars.
  • Raça negra o asiàtica.

El nostre protocol de visita inclou sempre la tonometria amb la finalitat de detectar la sospita de glaucoma i poder derivar-te al teu oftalmòleg perquè en faci el diagnòstic adequat.