Optometria pediàtrica

Realitzem un examen visual complet adaptat a l’edat de l’infant. Això pot ajudar a aconseguir un major èxit en el col·legi, el 80% del que aprenen els entra pels ulls. La detecció primerenca d’algunes anomalies visuals és crucial per prevenir futurs desordres en l’aprenentatge.

Segons les recomanacions de l’Associació Americana d’Optometria, és aconsellable que l’optometrista examini la visió dels nens tenint en compte les següents pautes:

  • Entre el naixement i els 2 anys, s’ha de fer una exploració de la vista als 6 mesos. I si hi hagués algun problema, tornar-hi de nou al cap de 6 mesos.
  • Entre els 2 i els 5 anys, es recomana una exploració als 3 anys (inici de l’educació infantil). I si hi hagués algun problema, caldria seguir les indicacions del professional.
  • Entre els 6 i els 18 anys, s’ha de fer un examen de la vista abans de començar el col·legi (inici de l’educació primària), i després cada dos anys. I si hi hagués problemes visuals, es recomana cada any.