Lents toves

Les lents toves són les més populars entre els usuaris de lentilles. Es caracteritzen pel seu alt contingut en aigua i una bona permeabilitat a l’oxigen, per la qual cosa resulten molt còmodes des de l’inici de la seva utilització. La incorporació de l’hidrogel de silicona en els últims models perllonga la comoditat de les lents toves des del matí fins a la nit.

Estan especialment indicades per a ús quotidià o esporàdic, terapèutic, la pràctica d’esports i en adaptacions especials acompanyades de lents GP o semirígides. Fins i tot disposem de materials especialment dissenyats per a nens petits.

Segons convingui, les podem adaptar en règim d’ús diari, quinzenal, mensual i trimestral, i podem compensar totes les miopies, hipermetropies, astigmatismes i fins i tot la presbícia (vista cansada) amb les sofisticades lentilles progressives. Més informació sobre el procediment d’adaptació.

És molt important reemplaçar les lentilles seguint les indicacions dels nostres optometristes. Recorda que utilitzar les lents més dies del previst augmenta en gran manera el risc d’infeccions, ja que estem donant temps perquè s’acumulin microorganismes, proteïnes o altres dipòsits.