Optometria pediàtrica

Tenir la visió d’un nen examinada per un professional de la salut visual pot ajudar a aconseguir un major èxit en el col·legi, ja que el 80% del que el nen aprèn entra pels seus ulls. La detecció primerenca d’algunes anomalies visuals és crucial per prevenir futurs desordres en l’aprenentatge, d’aquí la importància d’un examen visual complet adaptat a l’edat del nen.

Segons les recomanacions de l’Associació Americana d’Optometria, és aconsellable que l’optometrista examini la visió dels nens tenint en compte les següents pautes:

  • Entre el naixement i els 2 anys, s’ha de fer una exploració de la vista als 6 mesos. I si hi hagués algun problema, tornar-hi de nou al cap de 6 mesos.
  • Entre els 2 i els 5 anys, es recomana una exploració als 3 anys (inici de l’educació infantil). I si hi hagués algun problema, caldria seguir les indicacions del professional.
  • Entre els 6 i els 18 anys, s’ha de fer un examen de la vista abans de començar el col·legi (inici de l’educació primària), i després cada dos anys. I si hi hagués problemes visuals, es recomana cada any.