Control de la miopia

La miopia és el defecte de visió més freqüent a tot el món. A mesura que els països s’industrialitzen i els nivells d’educació s’eleven, la incidència de la miopia és major. La pregunta és: per quina raó ens preocupa aquest problema? La miopia no és com els altres defectes de visió que ocasionen una visió borrosa i es pot millorar simplement usant lents amb la graduació adequada? La resposta és no. Quan arriba a nivells alts, es converteix en un problema patològic. Les conseqüències poden incloure despreniment de retina, degeneració macular i despreniment vitri, i arribar a estar considerada com un problema de salut pública en alguns països.

En general, la miopia creix quan es produeix un augment en la grandària de l’ull. I per què un ull de grandària normal segueix creixent? Aquest creixement està controlat per la manera en què les imatges s’enfoquen en la retina. En mirar amb les nostres ulleres o lentilles convencionals veiem un objecte enfocat quan la seva imatge es forma just en la retina central. En canvi, a l’àrea que envolta la retina central, la imatge es forma darrere de la retina i queda desenfocada (veure esquema inferior). Aquest desenfocament suposa un estímul per desencadenar el creixement dels ulls i el consegüent augment de la miopia. Aquest fenomen s’interpreta com si la retina perifèrica busqués realinear-se amb la ubicació de la imatge.

En els nostres 20 anys d’experiència, hem vist com la miopia de molts nens i adolescents creixia de manera incontrolada i que els mètodes que suposadament podien ajudar-nos a controlar-la (lents bifocals, hipocorrecció de la miopia, agents que redueixen la pressió intraocular, lents de contacte permeables als gasos) no eren tan eficaços com esperàvem.

En canvi, estem obtenint resultats significatius amb els sistemes que actuen sobre la manipulació del desenfocament en la retina perifèrica com l’ortoqueratologia (Orto-k) i les lentilles toves bifocals.

L’ortoqueratologia és un tractament per corregir la miopia basat en l’adaptació programada de lentilles de disseny especial que produeixen un emmotllament de la còrnia mentre es dorm, per aconseguir que l’usuari pugui veure-hi nítidament durant el dia sense necessitat de portar ulleres o lents de contacte.

Diversos estudis dels Estats Units (Walline et al., 2009), Hong Kong (Cho et al., 2005) i Austràlia (Swarbrick et al., 2010), mostren una reducció del 50 % en la progressió de la miopia en nens tractats amb ortoqueratologia en comparació dels que van utilitzar ulleres o lentilles convencionals. Els canvis corneals induïts per l’ortoqueratologia fan que, durant el dia, quan el pacient no utilitza les lents, l’enfocament central sigui l’adequat prescindint de les ulleres o lentilles, mentre que l’enfocament perifèric es produeix abans de la retina. Aquest efecte neutralitza l’estímul que es creu que origina la tendència de l’ull a créixer i per tant a tornar-se més miop.

Si aquest tema et sembla interessant i en vols conèixer més detalls no dubtis a contactar amb nosaltres!