Lents progressives: com saber si les necessito?

Quan he de començar a utilitzar lents progressives? És una pregunta que ens solem fer a partir dels 40 anys, quan ens adonem que la nostra vista “ja no és la que era”. Què fem diferent? Allargar el braç per llegir el mòbil, pujar les ulleres per poder veure bé de prop o encendre més […]